Iniciativa DSZ ke sjednocení a spolupráci národně orientovaných stran, hnutí, organizací a spolků

06.05.2016 08:09

Demokratická strana zelených /DSZ/ sepsala dopis - viz. níže - s pozváním na setkání, jehož výsledkem by mělo být položení základů uskupení společně postupujícího s cílem získat politický vliv v České republice při dalších parlamentních volbách. Naší snahou je nabídnout občanům řešení problému zásadního významu: prosazení zákona o obecném referendu, na jehož základě by bylo provedeno všelidové hlasování o setrvání České republiky v Evropské unii, Severoatlantické alianci a přijímání migrantů. Pozvánka je adresována všem národně orientovaným stranám, hnutím, organizacím a spolkům.

*

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé!

Žádný rozumný a racionálně uvažující člověk snad nepochybuje na základě událostí několika málo posledních let o tom, že evropský kontinent dospěl k hranici zásadního zlomu. Evropa může pokračovat v kurzu nastolenému bruselskými autokraty a německou kancléřkou Merkelovou, což by znamenalo zánik evropské civilizace, nebo se začnou uplatňovat prvky skutečné demokracie a původní obyvatelé Evropy rozhodnou o své existenci postavené na anticko-křesťanských základech.

Česká republika v současné době nečelí invazi uprchlíků přicházejících do Evropy s cílem osídlit starý kontinent. Zatím. Je to však jen otázka času, než se vládnoucí garnitury podrobí bruselskému diktátu a začnou umisťovat na našem území nové přistěhovalce. O nutnosti promíchání původních Evropanů s příslušníky jiných ras konec konců už otevřeně hovoří politické špičky velkých evropských států. Proto je možné napříč kontinentem pozorovat aktivity, které lze považovat za projev pudu sebezáchovy směřujícího k odvrácení nebezpečí, jemuž Evropa čelila v minulosti již mnohokrát: úsilí východních a jižních národů (kmenů, skupin, kultur, filozofií, náboženství,…) dobýt a ovládnout starý kontinent a podmanit si jeho původní obyvatele.

I v naší zemi je poměrně hodně politických subjektů dobře chápajících tuto situaci a usilujících o její programové řešení. Problémem je ale jejich nejednotnost, roztříštěnost, jisté názorové rozdíly a určitá míra neochoty vzdát se vlastních politických ambicí ve prospěch věcí naprosto zásadních. Proto přicházíme s iniciativou směřující k sjednocení všech vlastenecky smýšlejících sil do jednotného uskupení, které by mělo být výraznou protiváhou politických garnitur balancujících mezi snahou zalíbit se voličům a vládnout této zemi a plněním sebevražedných příkazů přicházejícím z Bruselu. Jediným způsobem, jakým je možné změnit stávající poměry a získat zásadní vliv na dění, jsou volby. Ovšem je vcelku zřejmé, že malé a ne příliš známé politické strany jsou pro značnou část voličů nezajímavé, protože jejich šance na výraznější úspěch nejsou příliš vysoké. Velký, jednotný, společně vystupující celek má naproti tomu reálnou naději uspět. Není snad třeba připomínat pověst o Svatoplukových prutech nebo heslo – V jednotě je síla.

Proto Vás oslovujeme pozváním na setkání, jehož výsledkem by mělo být položení základů uskupení (hnutí, bloku, aliance, kongresu, koalice, ligy, …) společně postupujícího s cílem získat významný politický vliv v České republice při dalších parlamentních volbách. Pokud by takové uskupení vzniklo, mělo by voličům – občanům nabídnout řešení problému zásadního významu: prosazení zákona o obecném referendu, na jehož základě by bylo provedeno všelidové hlasování o setrvání České republiky v Evropské unii, Severoatlantické alianci a přijímání migrantů. O jiných politických a ekonomických tématech je možné jednat, priority jsou však dané.

K setkání navrhujeme Plzeň s tím, že každý z níže uvedených a oslovených subjektů vyšle jednoho zástupce. O termínu konání  a  konkrétním místě budou zástupci těch stran, které potvrdí svou účast a ochotu spolupracovat, informováni v dostatečném předstihu.

Očekáváme racionální a pragmatický přístup. Cíl je společný a jasný a při jeho dosahování nebude prostor pro osobní spory a snahu o prosazování cílů vlastních. Bez určité kázně, morálky, disciplíny, ochoty podřídit se názoru většiny a schopnosti mít vždy na zřeteli společnou věc sotva uspějeme. Právě tak ale sotva uspějí vlastenecké síly, které se nespojí do jednoho proudu a budou postupovat na vlastní pěst.

Pracovní název připravovaného uskupení  je VLAST.  

Děkujeme za pozornost, kterou jste věnovali tomuto dopisu.

Jiří Anderle, předseda DSZ       Jan Sladký, místopředseda DSZ                                          Jan Havel a Jan Teplík, občanští aktivisté - příznivci DSZ

V Chodové Plané 23.4.2016        

Schváleno Shromážděním DSZ v Domažlicích 5.5.2016

 

 

                                  

Kontakt

Demokratická strana zelených /DSZ/ www.facebook.com/suverenita.dsz.domazlicko.cz/

www.facebook.com/ DemokratickaStranaZelenychdsz

www.facebook.com/destze
Demokraticka-strana-zelenych @seznam.cz