Prohlášení DSZ k petici ochránců zvířat za záchranu jelena

22.02.2018 11:25

Demokratická strana zelených /DSZ/ podporuje petici ochránců zvířat za záchranu jelena, kterému hrozí smrt zastřelením za poranění návštěvníka NC Kvilda.

DSZ žádá, aby jelen z areálu Návštěvnického centra na Kvildě byl ponechán naživu. Podle DSZ existují jiné formy řešení situace než navrhovaný odstřel.

DSZ shlédává řešení odstřelem jako zcela nepřijatelné. Jelen který zranil návštěvníka jevil známky absolutní ztráty plachosti, za což nese plně vinu personál návštěvnického centra a nyní je jeho poviností zajistit bezpečnost jelena i návštěvníků výstavbou plotu nebo vyškoleným doprovodem, popřípadě přesunem jelena do jiného chovného zařízení.

DSZ nesouhlasí s postojem NC, že jelen má být utracen jen proto, že shodil návštěvníka, kterému tím způsobil lehká zranění. Dle informací od pracovníků parku se ani nejednalo o napadení. Jelen se k návštěvníkovi přiblížil tak, že došlo ke kontaktu, když se návštěvník bránil. Jelen mu způsobil několik modřin, muž byl ošetřen a propuštěn do domácího léčení. Za to má teď být jelen zastřelen. A to přesto, že lidé mají povinnost chodit pouze po vyznačených stezkách, což bohužel nedělají.

DSZ poukazuje na fakt, že zvířata potřebují v zimním období klid a v návštěvnickém centru jsou neustále rušeny návštěvníky, což vede k jejich stresování a v krajních případech i agresivnímu chování.

DSZ připomíná, že jelen absolvoval tisíce návštěv a vždy se choval přátelsky ke všem návštěvníkům centra.

DSZ vyzývá ředitele Správy národního parku Šumava Mgr. Pavla Hubeného, aby upustil od odstřelu jelena.
 

ŘV DSZ

V Domažlicích 22. 2. 2018