Prohlášení DSZ k peticím ochránců zvířat za záchranu medvěda ze Vsetínska & Život pro medvěda

23.10.2018 17:52


Demokratická strana zelených /DSZ/ podporuje petice ochránců zvířat za záchranu medvěda, kterému hrozí smrt zastřelením.

DSZ upozorňuje, že medvěd není agresivní, žádného člověka nenapadl a pohybuje se pouze v lesích, kde se předzásobuje na zimní spánek.

 

DSZ shlédává řešení odstřelem jako zcela nepřijatelné s ohledem na to, že se jedná o ohrožený druh a že existuje mnoho dalších forem řešení situace než navrhované zabití.

 

DSZ žádá, aby byl medvěď ponechán naživu a nejlépe ve volné přírodě.

 

DSZ vyzývá hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, aby upustil od odstřelu medvěda.

 

DSZ se ztotožňuje se všemi níže uvedenými body petice ochránců zvířat „Život pro medvěda“:

 

*Nechceme, aby zvíře, které se narodilo a žilo v divočině, bylo uvězněno za zdmi zoologické zahrady nebo bylo zastřeleno.

*Medvěd neprojevil žádnou známku agresivity vůči lidem, tudíž jeho odstřel nebo přemístění do zoo je pouze známkou paniky, neinformovanosti veřejnosti a je neopodstatněné.

*Medvědi ztrácejí přirozený strach z lidského pachu díky tomu, že lidé zanechávají nezajištěný odpad v blízkosti lokalit s jejich výskytem. Chceme, aby byl medvěd odchycen a převezen zpět na území, kde nebude v těsné blízkosti lidské společnosti (např. Beskydy nebo Slovensko) a bude mu tak dána šance na svobodný život.

*Je třeba si uvědomit, že právě zvířata jsou zde ta utlačována a ohrožena, jelikož se lidská společnost rozpíná na čím dál větším území. Přemístění medvěda je naši jedinečnou příležitostí ukázat, že dokážeme být ohleduplní k přírodě.

*Medvěd se začne v příštím měsíci ukládat k zimnímu spánku a na jaře po probuzení začne vyhledávat partnerku k páření, tudíž nebude mít žádný důvod migrovat do obydlených oblastí, ba naopak se pravděpodobně odebere do odlehlých míst.

*Jako řešení vidíme spíše apelování na chalupáře a turisty, kteří za sebou nechávají odpadní stopu. Taktéž navrhujeme oslovit chovatele ovcí a jiného dobytka, aby zvážili své ochranné opatření proti šelmám. Existuje spousta efektivních řešení.

*Dříve bylo běžné žít po boku těchto majestátních zvířat. Nepohlížejme na medvěda jako na problém, ale jako úspěch a součást naší krajiny.

*Vyzýváme tedy tímto: Hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, aby okamžitě upustil od plánovaného odstřelu medvěda. MŽP a ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce, aby učinil patřičné kroky k odchytu a převozu zvířete do bezpečí.Vedoucí odboru životního prostředí Zlínského kraje Ing. MBA Vladimíru Pavlovovou, aby zamítla žádost o odstřel medvěda.

                                          ŘV DSZ

 

V Domažlicích  22. 10. 2018