Prohlášení DSZ k případu brutálního týrání štěněte

16.03.2018 20:38

Demokratická strana zelených /DSZ/ je pobouřena sadistickým činem pana J. L. z Prachatic, který zvlášť zavrženíhodným způsobem málem utýral štěně a ještě si z toho pořídil videozáznam.

DSZ žádá přísné potrestání viníka a plně podporuje petici občanů, která požaduje nejvyšší možný – nepodmíněný – trest za tento odporný čin.

DSZ souhlasí s autory petiční akce, aby orgány činné v trestním řízení řádně a rychle vyšetřili případu extrémního a brutálního týrání štěněte osobou J. L. z Prachatic, ke kterému došlo v březnu tohoto roku. Zároveň souhlasí i s tím, že případ je již veřejně znám a s ohledem na důkazní materiál - video zachycující konání pachatele, by měl být posuzován jako trestný čin a soud by měl uložit pachateli trest podle § 302, odst.2, písm.b) trestního zákona, a to trest odnětí svobody v trvání 3 léta nepodmíněně, pokud byly psu způsobeny trvalé následky nebo smrt. Pokud trvalé následky nebo smrt nenastanou, žádáme pro pachatele trest odnětí svobody v trvání 2 roky nepodmíněně podle § 302, odst1, písm.b) trestního zákona.

DSZ chce rovněž, aby lidé, kteří týrají zvířata byli odsuzováni co nejpřísněji, protože týrání zvířat je, s ohledem na naprostou bezmocnost obětí, mimořádně zavrženíhodné. Pokud totiž pachatelé odcházejí od soudů s podmíněnými tresty nebo nejsou stíháni vůbec, je to pro slušné lidi pobuřující a pro Českou republiku ostudné.

DSZ odsuzuje jakékoliv násilí páchané na zvířatech a tím spíše, je-li jediným smyslem takového jednání zvrácená zábava.

Řídící výbor DSZ

V Domažlicích 16. 3. 2018