Prohlášení DSZ na podporu propuštěné policistky

05.09.2017 19:51

Demokratická strana zelených /DSZ/ podporuje snahy propuštěné policistky Ivety Košnarové o odškodnění služebního úrazu.

DSZ byla informována o tom, že policistka si ze služebního úrazu odnesla trvalé následky, kvůli nimž přišla o řidičský průkaz a ve zdravotní klasifikaci spadla ze značky A na značku C. Odškodnění jí bylo nabídnuto v hodnotě 3500 Kč a její zdravotní stav nadřízení 6 let bagatelizovali a popírali. Policistka nakonec rezignovala a šla žádat o invalidní důchod, který nedostala z důvodu údajného jen dvacetiprocentního omezení. Policie jí po té snížila klasifikaci na značku D a coby služby neschopnou ji propustila.

DSZ se ztotožňuje s názorem propuštěné policistky, že případem by se měl zabývat nezávislý orgán, a podporuje ji v zamýšleném podání žaloby o odškodné k soudu jak proti Ministerstvu vnitra, tak případně proti pojišťovně viníka nehody.

DSZ vyzývá představitele Policie ČR, aby se tímto případem zabývali ještě před podáním žaloby a zaujali korektní a pokud možno vstřícný postoj. DSZ očekává od vedení Policie ČR, že přizná Ivetě Košnarové finanční kompenzaci, na kterou má ze zákona nárok.

DSZ vyjadřuje přesvědčení, že Česká republika jako zaměstnavatel nejenže dodržuje právní řád v oblasti pracovního práva, ale postupuje i v souladu se zásadami slušného zacházení se svými zaměstnanci stejně, jako je tomu s  veterány a válečnými invalidy. 

ŘV DSZ 

V Domažlicích 5. 9. 2017