Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k podpoře iniciativ s názvem Zastavme týrání poníků na poutích

28.04.2019 18:29

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT podporuje iniciativy vedoucí ke zrušení pouťové atrakce s názvem Jízda na ponících.

 

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT souhlasí a plně se ztotožňuje s peticí ochránců zvířat s názvem Zastavme týrání poníků na poutích:

Žádáme o zrušení pouťové atrakce "JÍZDA NA PONÍCÍCH" konané každoročně na poutích po celé ČR.

Nesouhlasíme s praktikami, s nimiž se s těmito poníky zachází. Poníci jsou po celý den vystaveni velkému hluku z ostatních atrakcí, nemají přísun potravy ani vody. Noční ustájení je v nevhodných podmínkách. Většina majitelů nemá s chovem těchto zvířat žádné zkušenosti, neznají jejich potřeby např. ohledně vhodnosti postrojů či ošetření kopyt, tím těmto poníkům způsobují velké bolesti! Používají je jen jako prostředek k podnikání, k získání finančních prostředků! Považujeme toto zacházení s nimi za týrání zvířat, se kterým nesouhlasíme, a rozhodně nechceme toto v našem státě podporovat.

Myslíme si, že tyto akce nabízí plno jiných plnohodnotných atrakcí, které uspokojí jak dospělé tak i děti.“

 

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT nechápe, proč v dnešní době, kdy se tolik apeluje na úctu k lidským právům i právům zvířat, je společnost ochotna přehlížet takovéto jednání.

 

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je pro ukončení tohoto krutého konání, které hraničí s týráním zvířat.


 

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

 

V Domažlicích 28. 4. 2019