Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k podpoře iniciativy občanů Valašského Meziříčí ke zřízení útulku pro opuštěné a toulavé kočky

06.02.2019 19:21

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vyjadřuje podporu občanům Valašského Meziříčí, kteří přišli s iniciativou, aby město zřídilo útulek pro kočky.

 

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje se stanoviskem místních občanů - ochránců zvířat.

Starosta, Rada města, ředitel Městské policie a Odbor komunálních služeb se staví ke zřízení kočičího útulku a k pomoci toulavým kočkám ve městě naprosto negativně. Ve Zpravodaji města 1/2019 zveřejnili článek s názvem 'Kočky na ulici nekrmte!', ve kterém občanům města radí, aby nekrmili opuštěné a toulavé kočky bez domova a neumísťovali pro ně zateplené boudičky - i když je to často jediná šance mnohých opuštěných koček na přežití mrazivé zimy. Také je v tomto článku upozorněno na možnost udělení pokuty za takovéto jednání. Omezování cílených zdrojů potravy (zákaz přikrmování koček a likvidace krmiva umístěného dobrovolníky) lze z hlediska efektivity, ekonomiky a etiky pokládat za kontraproduktivní řešení regulace populace opuštěných zvířat. Opuštěná zvířata se dále množí a zatěžují tak danou lokalitu. V době nedostatku či jiného ohrožení populace se naopak množí mnohem více, aby pokryla případné ztráty způsobené podvýživou a jejími následky. Omezení potravy má za následek pouze množství oslabených jedinců, mezi kterými se snáze šíří různé choroby, které mohou být přenosné i na lidi. Zákazem krmení toulavých koček tak pouze Zastupitelstvo města celý problém ještě více prohloubí, a tudíž se také prodraží řešení tohoto problému“.

 

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT apeluje na představitele města Valašské Meziříčí, aby rozhodli o zřízení městského útulku pro kočky a vyřešili tím současnou alarmující situaci. Dále je vyzývá k tomu, aby namísto avizovaných represí spíše podpořili občany, kteří v současnosti pomáhají bezprizorním kočkám.

 

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT má za to, že spolupráce s dobrovolníky v této oblasti může městu řešení tohoto problému pouze ulehčit.

 

ŘV DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

 

V Domažlicích 6. 2. 2019