Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT ke svým prioritám

12.02.2019 19:09

Naše priority - co chceme:

 

 

 1. důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody a životního prostředí

   

 1. větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu

   

 1. přísnější tresty za týrání zvířat – nepodmíněné odnětí svobody

   

 1. zákaz vývozu živých hospodářských zvířat z ČR do Turecka a

   

  dalších zemí mimo EU. Zlepšení podmínek pro převážená zvířata po ČR

   

  a do zemí EU

   

 1. zákaz tzv. norování, včetně zkoušek loveckých psů z norování

   

 1. zákaz množíren, tzv. továren na štěňata – přísné postihy

   

 1. zlepšení podmínek chovu zvířat, např. zákaz klecových chovů

   

 1. zákaz pokusů na zvířatech - využití alternativních metod

   

 1. zákaz využívání všech druhů tzv. divokých zvířat v cirkusech v ČR

   

 1. zákaz dovozu pravých kožešin do ČR – z chovu tzv. Kožešinových

   

  zvířat z jiných zemí – nepodporovat chov zvířat na kožešiny

   

 1. zákaz používání zábavní pyrotechniky - přednost před tzv.

   

  zábavou by měla mít ochrana lidí, zvířat, majetku a životního prostředí

   

 1. maximální podporu /zejména finanční - na pokrytí všech nákladů/

   

  státu (krajů i měst) útulkům, azylům a spolkům zabývajícím se pomocí

   

  opuštěným, toulavým, týraným, poraněným či hendikepovaným

   

  zvířatům

 

 

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

 

 

V Domažlicích 12. 2. 2019