Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT o podpoře dobročinné akce na pomoc koňskému útulku pro týrané koně

15.02.2022 18:51

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se rozhodla podpořit 15. ročník kulturně - folklórní a dobročinné akce "Masopust 2022 v Klenčí pod Čerchovem - Masopustní průvod Klenčím & akce na pomoc koňskému útulku", která se bude konat 26. února 2022.

 

Výtěžek dobrovolné sbírky, která je již tradičně součástí akce, je určen na pomoc mířkovskému útulku pro týrané koně "S.O.S. - Život pro koně". Zástupci útulku v čele s vedoucí Blankou Filipovou (která je členkou DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT) se akce osobně zúčastní. Útulek vznikl v roce 2004 a jeho snahou je zachránit co nejvíce koní před zbytečnou a předčasnou smrtí. Cílem vzniklého občanského sdružení S.O.S. - Život pro koně - útulek pro staré a týrané koně (ne jenom pro koně, ale i pro ostatní zvířata) je vybudovat kvalitní záchytnou stáj pro umístění koní nemocných, starých, nechtěných, jatečních a hlavně týraných, kteří byli odebráni na základě rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. Útulek slouží pro koně, kteří by jinak skončili zbytečně na jatkách.

 

                                             ŘV DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

 

V Domažlicích 15. 2. 2022