Prohlášení DSZ: Zástupci Demokratické strany zelených ve vedení měst a obcí

04.02.2015 20:38
 

Demokratická strana zelených /DSZ/ obsadila ve vedení měst a obcí celkem 24 postů:

1    1.místostarosta 

1    místostarosta 

2    radní 

3    předsedové výboru 

9    členů výborů 

8    členů komisí 

Demokratická strana zelených /DSZ/ má po loňských komunálních volbách 10 zastupitelů (3 ve městech a 7 v obcích).

DSZ podala samostatné kandidátky ve 25 městech a obcích  (13 měst a 12 obcí).

Celkový výsledek pro stranu byl 6,48% (ve městech  2,21 % a v obcích 10,75%).

DSZ blahopřeje všem svým zvoleným kandidátům do vedení měst i obcí a přeje jim mnoho úspěchů v jejich práci na radnicích.

 

Řídící výbor DSZ

 

V Domažlicích 4.2.2015

Kontakt

Demokratická strana zelených /DSZ/ www.facebook.com/suverenita.dsz.domazlicko.cz/

www.facebook.com/ DemokratickaStranaZelenychdsz

www.facebook.com/destze
Demokraticka-strana-zelenych @seznam.cz