Stanovisko DSZ k podpoře Mezinárodního dne „Stop přepravě zvířat“

13.09.2017 11:14

Demokratická strana zelených /DSZ/ se připojila k podpoře Mezinárodního dne s názvem „Stop přepravě zvířat“ (13. září), zaměřeného na ukončení utrpení zvířat v souvislosti s obchodem s hospodářskými zvířaty. Účelem akce je budovat povědomí a demonstrovat celosvětový odpor proti krutému obchodu se zvířaty a jejich přepravě na dlouhé vzdálenosti. Mezinárodní den „Stop přepravě zvířat“ byl vyhlášen po loňském Světovém dni „Zvířata nejsou zboží k přepravě“, který se konal u příležitosti dvacetiletého výročí největšího neštěstí při přepravě zvířat, kdy zahynulo 67 488 ovcí při požáru lodi v Indickém oceánu.

DSZ v souladu se svým programem podporuje všechny akce ochránců zvířat na tento den připravené. Těmi jsou např. podpisové akce na novou petici požadující zákaz vývozu hospodářských zvířat z ČR do Turecka a dalších zemí mimo EU. Podpisy se sbírají na obraze namalovaném na památku českého býčka, který zemřel vyčerpáním v kamionu na hranicích s Tureckem před zraky ochránců zvířat dokumentujících jeho přepravu.

DSZ připomíná utrpení milionů zvířat na celém světě, převážených často v nevyhovujících a krutých podmínkách. Obchod se živými zvířaty je drastický zejména z důvodu přepravy na dlouhé vzdálenosti bez zajištění dostatečného množství krmiva, vody a odpočinku. Není výjimkou, že se přepravují se i zvířata nemocná, zraněná, příliš mladá či vysokobřezí. Transportní vozidla bývají přeplněná a špatně vybavená. Zvířata natlačená v přeplněných vozech trpí dlouhé hodiny i dny žízní, hladem, přehřátím, vyčerpáním, zraněními a šířícími se nemocemi. Ušetřena nejsou ani mláďata.

DSZ upozorňuje, že mnoho zvířat se též vyváží ze zemí s právní ochranou, například z ČR, do zemí bez právní ochrany, například do Turecka, kde se s nimi zachází velmi hrubě a trpí při brutální porážce. Přitom je veterinárně zjištěno, že každá přeprava zvířat /nad osm hodin/ je vyčerpávající, a čím se čas prodlužuje, tím větší je utrpení zvířat zvlášť v horkém počasí. Chovatelé zvířat, přepravci i úředníci to vědí. Přesto tento krutý obchod běží dál. Nejhorší jsou transporty smrti mimo země EU, kde zvířata po strastiplné cestě, pokud ji vůbec přežijí, čeká brutální porážka bez omráčení.

DSZ se zasazuje o zastavení tohoto nesmírného a zbytečného utrpení zvířat při přepravě.

Řídící výbor DSZ

V Domažlicích 12. 9. 2017