Stanovisko DSZ k provádění bezpečnostní politiky města Plzně v oblasti veřejného pořádku

19.06.2014 22:18

Demokratická strana zelených /DSZ/ oceňuje snahu plzeňské radnice o prevenci v oblasti kriminality a udržování veřejného pořádku. Kladně hodnotí též vytvoření speciální skupiny Městské policie, která je zaměřena primárně na problémové občany, kteří obtěžují ostatní obyvatele a návštěvníky města a dělají ve městě nepořádek.

DSZ má za to, že vedení města Plzně plní příkladně svoji povinnost vůči všem slušným občanům tím, že se je snaží v mezích možností chránit před těmi neslušnými jak v oblasti preventivní činnosti, tak i bohužel nezbytných opatření represivnějšího charakteru.

DSZ je pro důsledné postihování pachatelů úmyslných přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.

DSZ má za to, že stejně jako stát, musí i každé město a obec přijímat účinná opatření proti osobám, které opakovaně narušují pořádek a klidný život ve městě.

 

Jiří Anderle,  předseda DSZ

Jan Sladký,  místopředseda DSZ

Bc. Zdeněk Kylián,  lídr kandidátky DSZ do ZM Plzně

 

V Plzni 19.6.2014