Stanovisko DSZ k zákazu cirkusů se zvířaty v ČR

02.09.2018 15:05

Demokratická strana zelených /DSZ/ se připojuje ke kampani ochránců zvířat za zákaz cirkusů se zvířaty v ČR.

DSZ se ztotožňuje s hlavními body této kampaně, jimiž jsou:

● Zvíře není věc, ale živý tvor. Využívat jej jen pro zábavu je neetické a nehodné společnosti 21. století!
● Zvíře nepatří do zajetí, pro jeho chov by měly existovat velmi dobré důvody, kterými lidská zábava a marnivost rozhodně nejsou!
● Život zvířete ve stísněných podmínkách, které z podstaty cirkusů nelze zlepšit, trpí stresem z opakovaného transportu a podstupují nesmyslnou a někdy krutou drezúru.
● Cirkusy se zvířaty nejsou ani výchovné ani vzdělávací, ba naopak deformují pohled návštěvníků (především dětí) na vztah člověka ke zvířatům a jejich potřebám.

DSZ nesouhlasí s tím, aby v dnešní době, kdy se tolik apeluje na úctu k lidským právům i právům zvířat, byla společnost ochotna přehlížet takovéto jednání.

DSZ žádá ukončení krutého, nesmyslného a zbytečného konání zaměřeného na zisk, které je založeno na utrpení zvířat. 

DSZ odsuzuje jakékoliv násilí páchané na zvířatech tím spíše, má li se tak dít pouze pro zábavu.

 

Řídící výbor DSZ

 

V Domažlicích 2. 9. 2018