Stanovisko DSZ ke schválení novely přestupkového zákona

03.01.2013 15:18

Demokratická strana zelených /DSZ/ uvítala schválení novely přestupkového zákona a zavedení nové sankce za páchání vážných přestupků, kterou navrhla poslankyně Ivana Řápková.
DSZ je přesvědčena, že tato novela pomůže obcím v boji s vážnými a úmyslně páchanými přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.
Obce budou mít konečně možnost efektivně zakročit proti osobám, které se protiprávního jednání opakovaně dopouštějí, trvale narušují pořádek a klidný život v obcích. Obce tak budou moci lépe chránit slušné občany před těmi neslušnými.

za Řídící výbor DSZ:


Jiří Anderle, předseda DSZ

Jan Sladký, místopředseda DSZV Domažlicích 3.1.2013