Žádost DSZ prezidentu ČR o milost pro pana Jiřího Kajínka

20.05.2014 20:10

Kancelář Prezidenta republiky 
Váženému panu

Miloši Zemanovi

Prezidentu České republiky                                                                                                  

Pražský hrad

119 08   Praha 1

 

V Domažlicích 19.5.2014Žádost o udělení milosti Prezidenta České republiky pro Jiřího Kajínka narozeného 11.1.1961

Vážený pane prezidente,

 

dovolujeme si Vás požádat, abyste v případě odsouzeného Jiřího Kajínka, narozeného 11.1.1961, využil svého práva odpustit trest uložený soudem ve smyslu článku 62 písm. g) Ústavy České republiky.

 
Máme za to, že vyšetřování jeho případu nebylo vedeno řádně. Nebyla provedena rekonstrukce činu, za který byl odsouzen na doživotí. Nebyly provedeny ani konfrontace svědků. Proti Jiřímu Kajínkovi neexistuje jediný přímý důkaz, že je vrah. 


Ze všech pochybení, které kauza Kajínek nese, je zřejmé, že byl odsouzen proto, aby byli kryti skuteční viníci. České soudy hodnotily jen předložené důkazy a zřejmě proto nemohly dojít k jiným závěrům. S podivem přijímáme skutečnost, že Nejvyšší soud zamítl stížnost na porušení zákona, kterou ve prospěch Jiřího Kajínka podal bývalý ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. Nová, řádně vedená vyšetřování a následný proces by zřejmě odhalily skutečného pachatele. 

V obavě, že byl na doživotí odsouzen nevinný člověk, Vás tímto žádáme o udělení milosti pro pana Jiřího Kajínka. 


Za kladné vyřízení naší žádosti Vám předem děkujeme. 

 

Za Řídící výbor DSZ:                                                                                                                                                                                     

 

 

 

                Jiří Anderle,  předseda                                             Jan Sladký, místopředseda    

 

*************************************************************************

    

Informace k žádosti DSZ o milost pro pana Jiřího Kajínka

 


Předseda DSZ Jiří Anderle se od roku 2000 angažuje v kauze Kajínek. V prosinci 2000 uspořádal petici na znovuotevření případu. Do roku 2007 uspořádal dvacet petičních akcí v Klenčí pod Čerchovem na udělení milosti pro Jiřího Kajínka. Získal podpisy jak občanů z Klenčí a okolí, tak i ze vzdálenějších míst. Jiří Anderle  je  od roku 1999 v písemném kontaktu s Jiřím Kajínkem.  Je v kontaktu i s iniciátory petice z Kajínkových rodných Prachovic a s jeho sestrou. Za vzájemné spolupráce došly takto do Prezidentské kanceláře již tisíce žádostí o milost pro Jiřího Kajínka. 

 

Naposledy odvezl do Prahy - do Prezidentské kanceláře k rukám Václava Klause  202 žádostí o milost pro Jiřího Kajínka.  Již před tím předal do Prezidentské kanceláře  281 ks žádostí. Celkem tedy 483 žádostí o milost.


Od roku 2008 spolupůsobí  v elektronické petici:  https://www.jirikajinek.cz/petice/

Postupem času se do aktivit v kauze Jiřího Kajínka zapojili i další členové DSZ.

 

Na dubnovém shromáždění (sjezdu) DSZ bylo jednomyslně schváleno pověření Řídícího výboru k odeslání žádosti o milost pro Jiřího Kajínka prezidentu ČR.

                                                                                                                                                                               

Kontakt

Demokratická strana zelených /DSZ/ www.facebook.com/suverenita.dsz.domazlicko.cz/

www.facebook.com/ DemokratickaStranaZelenychdsz

www.facebook.com/destze
Demokraticka-strana-zelenych @seznam.cz