Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT   

Více zde: https://dsz321.webnode.cz/?_ga=2.238810624.1279377083.1554399615-183609015.1554057026

 

Demokratická strana zelených  ZA PRÁVA ZVÍŘAT – ochrana zvířat a jejich práv

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!

                                          MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.

      Demokratická strana zelených ZA PRÁVA ZVÍŘAT - strana pro zvířata - ochrana všech živých tvorů                   

 

Demokratická strana zelených je česká politická strana, která byla založena 10. 3. 2009. V letech 2009 až 2010 byla parlamentní stranou.  23. 1. 2019 byla přejmenována na Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT (po spojení s dalšími ochránci zvířat a přírody).

Předseda Jiří Anderle
Místopředseda Jan Sladký
Ideologie práva zvířat, ochrana přírody, zelená politika 
Barvy zelená a žlutá
Volební výsledek 0,60 % – 14 399 hlasů  (EP 2019)
0,69 % – 19 297 hlasů (VÚSC 2020) 
1,03 % Plzeňský kraj

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Oficiální web stránky www.dsz-zapravazvirat.cz jsou v rekonstrukci

 

FB stránka DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: www.facebook.com/DSZ-ZA-PRÁVA-Zvířat-2390059371038158

FB stránka Demokratičtí zelení: www.facebook.com/destze

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT (DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT)

Má po posledních komunálních volbách (2018):  14 zastupitelů (3 ve městech a 11 v obcích).

 Obsadila ve vedení měst a obcí celkem 38 postů:  1× starosta, 1× 1.místostarosta, 1× místostarosta, 1× radní, 3× předseda výboru, 1× předseda komise, 14× člen výboru, 16× člen komise.

Podala samostatné kandidátky ve 36 městech a obcích  (22 měst a 14 obcí).

Celkový výsledek pro stranu byl  7,85 %  (ve městech  1,81 %  a  v obcích  13,88 %).

Hlavní priority DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

 • ochrana zvířat a jejich práv
 • ochrana přírody, životního prostředí, ovzduší a podnebí, resp. klimatu
 • ochrana krajiny a kulturního dědictví

Naše priority – co chceme

1.) důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody a životního prostředí
2.) větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu
3.) přísnější tresty za týrání zvířat – nepodmíněné odnětí svobody

4.) zákaz vývozu živých hospodářských zvířat z ČR do Turecka a dalších zemí mimo EU.               .    Zlepšení podmínek pro převážená zvířata po ČR a do zemí EU

5.) zákaz tzv. norování, včetně zkoušek loveckých psů z norování
6.) zákaz množíren, tzv. továren na štěňata i koťata – přísné postihy
7.) zlepšení podmínek chovu zvířat, např. zákaz klecových chovů
8.) zákaz pokusů na zvířatech - využití alternativních metod
9.) zákaz využívání všech druhů tzv. divokých zvířat v cirkusech v ČR

10.) zákaz dovozu pravých kožešin do ČR – z chovu tzv. kožešinových zvířat z jiných                   .      zemí – nepodporovat chov zvířat na kožešiny

11.) zákaz používání zábavní pyrotechniky - přednost před tzv. zábavou by měla mít                   .      ochrana lidí, zvířat, majetku a životního prostředí

12.) zavedení kamerových systémů na všech jatkách v ČR bez výjimky

13.) zrušení výjimky zabíjení zvířat bez omráčení - zejména při rituálních porážkách;                    .      zákaz zvířecích rituálních obětí

14.) zrušení pouťové atrakce s názvem "Jízda na ponících"

15.) maximální podporu /zejména finanční - na pokrytí všech nákladů/ státu (krajů i                    .      měst) útulkům, azylům a spolkům zabývajícím se pomocí opuštěným, toulavým,                   .      týraným, poraněným či hendikepovaným zvířatům

 

Další body programu

 • Podpora útulků pro psy, koně i ostatní živočichy
 • Rozvoj venkova
 • Kvalitní péče a ochrana zeleně
 • Ekologicky šetrné technologie
 • Dostupná a kvalitní zdravotní péče
 • Budování cyklostezek
 • Odhlučnění železničních tratí v obytných místech
 • Systémová protipovodňová opatření
 • Odvedení dopravy z centra měst a obcí - např. obchvaty
 • Zkvalitnění dopravy a spojů
 • Čerpání dotací v maximální míře
 • Podpora bytové výstavby
 • Rozšíření míst v mateřských školách
 • Podpora zaměstnanosti
 • Podpora živnostníků i zaměstnanců
 • Maximální informovanost občanů
 • Podpora společenského a kulturního dění ve městech a obcích
 • Podpora veřejnoprospěšných prací pro města a obce
 • Podpora parků a zeleně v centrech měst a ne obchodních center - ty povolovat výlučně na okrajích měst
 • Podpora zákazu jízd kamionů mimo hlavní trasy
 • NE budování jaderných uložišť
 • NE dovážení odpadů a budování nových spaloven
 • NE prolomení těžebních limitů těžby hnědého uhlí
 • Slušný život pro slušné lidi
 • Spravedlivý systém sociálních dávek skutečně potřebným
 • Zajištění důstojné péče o seniory
 • Spravedlivý výpočet důchodů
 • Ochrana zaměstnanců v předdůchodovém věku
 • Více peněz pro mladé rodiny a matky s dětmi
 • Čerpání peněz z evropských fondů na nová pracovní místa
 • Důchodová a zdravotní reforma
 • Snížení platů politikům
 • Zrušení příspěvku politickým stranám
 • Snížení počtu ministrů na 12
 • Zrušení skandálních odměn manažerům ve státních firmách
 • Zastavení rozkrádání peněz při veřejných zakázkách
 • Za korupci propadnutí majetku
 • Stop korupci a rozkrádání České republiky
 • Stop zadlužování země
 • Stop diskriminaci slušných a pracovitých lidí
 • NE drogám - zákaz všech drog a přísný postih za jejich držení či distribuci
 • NE kriminalitě
 • NE hazardu
 • NE euru
 • ANO uzákonění obecného referenda
 • ANO zrušení tzv. letního času a zachování jen jednoho času – středoevropského
 • ANO zrušení televizních a rozhlasových poplatků
 •  
 • „Kamiony ze silnic na dálnice a železnice!“
 • „Na pole patří obilí a brambory, ne solární panely!

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie:

»30.června 2012 bylo na shromáždění DSZ v Domažlicích zvoleno nové vedení včetně předsedy, místopředsedy, tajemníka, Řídícího výboru i Kontrolní a revizní komise.
21.prosince 2012 byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra další změny stanov a nové složení statutárního orgánu DSZ.
Současným předsedou Demokratické strany zelených (DSZ) je Jiří Anderle, zastupitel městyse Klenčí pod Čerchovem. DSZ prosazuje takovou zelenou politiku, která by se dala přirovnat hnutí Brontosaurus.[zdroj?] Snaží se o naplňování politiky ochrany přírody, fauny i flóry, čistých lesů, třídění odpadu.[zdroj?] Její členové poskytují pomoc raněným zvířatům, podporují útulek pro nemocné a opuštěné koně, jsou proti geneticky upravovaným potravinám atd.[zdroj?]«

Vedení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Řídící výbor:

Tajemník:

Kontrolní a revizní komise: