Finanční dary pro DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT na její volební kampaň nebo na ostatní činnost

Pokud se rozhodnete přispět na volební kampaň DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, lze poslat finanční příspěvek bankovním převodem na transparentní účet:

2601257628 / 2010 (transparentní účet DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT u Fio banky)

ib.fio.cz/ib/transparent?a=2601257628

Do poznámky k platbě se musí uvést: jméno a přijmení nebo obchodní jméno (jméno firmy a IČO).

Za účel platby uvést: „DAR“

K tomu je možné uvést zda se jedná o dar na volební kampaň do krajských zastupitelstev nebo do Senátu. Pokud se jedná o dar na činnost strany, tak stačí uvést pouze "dar".

Dary od 100 Kč do 1000 Kč: lze poslat bez uzavření smlouvy.

Dary od 1 001 Kč: musí být dodatečně uzavřena darovací smlouva. Po zaslání daru (vyššího než 1000 Kč) nám, prosím, napište e-mail na: dsz.za-prava-zvirat@seznam.cz a my Vám obratem zašleme darovací smlouvu ve dvou výtiscích. Vy si jeden ponecháte a druhý (Vámi podepsaný) nám zašlete buď poštou nebo naskenovaný e-mailem.

Dary na volební kampaně do krajských a senátních voleb 2020 lze zasílat na uvedené účty do 29. září 2020. Po tomto datu lze zasílat již pouze dary na činnost.

Děkujeme.

 

Možnost snížení základu daně z příjmu o poskytnutý dar

Fyzické osoby mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud celková hodnota darů v jednom roce dosahuje alespoň dvou procent základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. Snížení základu daně provede zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh po předložení smlouvy o poskytnutém daru do konce příslušného roku, kdy byl dar poskytnut, nebo dárce ve svém daňovém přiznání.                                                            Právnické osoby založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož výše je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

 

Při odeslání daru vyjadřuje dárce souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů za účelem zpracování a přiznání daru, a to i elektronickými prostředky. Uvedená data budou dle zákona 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích součástí výroční finanční zprávy politické strany (částka, jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby).

Volební kampaň lze ze zákona hradit pouze z volebního účtu povinně založeného pouze pro tyto volby:

transparentní volební účet pro volby do krajských voleb 2020 je: 2901804849 / 2010

ib.fio.cz/ib/transparent?a=2901804849

transparentní volební účet pro volby do senátních voleb 2020 je: 2901813577 / 2010

ib.fio.cz/ib/transparent?a=2901813577

Na tyto volební účty lze zasílat peníze pouze z našeho transparentního účtu (2601257628 / 2010), který je určen na příjem darů od občanů nebo firem.